2018: April (Muroto)

STUDENT DELEGATES:

 • Dianne Bales (Kiyoaki & Megumi Teraoka)
 • Portia Clem (Yui & Risa Itikawa)
 • Danika Davis (Hiroshi & Eiko Ueta)
 • Django Elliott (Yoshitoshi & Hiroko Yamasaki)
 • Emma Hamnett (Jyuugou & Azusa Sakamoto)
 • Brooke Nisbet  (Shoji & Teruko Hashimoto)
 • Amy Penna (Kenzo & Yaeko Morimoto)
 • Hannah Richardson (Kouiji & Yuka Yoshida)
 • Eden Slater (Ryosuke & Asako Higashino)
 • Caitlin Thomas (Ryosuke & Asako Higashino)

ADULT DELEGATES:

 • Jade Mullins (Kouji & Misako Wada)
 • Danyan Nisbet (Takashi & Fumi Nakajima)
 • Sally Nisbet (Shoji & Teruko Hashimoto)
 • Cathy Sandland (Rurie Kawabuchi)

Muroto 2018 Google Photos

Gallery