2013: April (Muroto)

Student Delegates (Host Family):

 • Chelsea Boots (Koichi & Keiko Kubo)
 • Rhianna Cherini (Hiroshi Ueta)
 • Riley Curtis (Takashi & Fumi Nakajima)
 • Sharna Dodd (Mitsunori & Aya Yamasaki)
 • Tijana Franco (Tankai & Mayumi Tsunodo)
 • Jasper Green (Yoshitoshi & Hiroko Yamasaki)
 • Nikita Hale (Yujiro & Kayoko Kamei)
 • Rachel Johnston (Katsuko Yoshikawa)
 • Nekeisha Mail (Masahiro & Nao Aoki)
 • Luke Orbons (Shiroto & Michi Nishimura)
 • Jade Ranford (Megumi Konoshiro)
 • Jay Thompson (Nobuhiro & Yumi Shimada)
 • Trent Vine (Yoshitoshi & Hiroko Yamasaki)
 • Cassie Wallace (Katsuko Yoshikawa)

Adult Delegates (Host Family):

 • Eloise Baldwin (Sayo Tatebe)
 • Mayor Bruce Green (Mashito & Mia Takemura)
 • Julie Low (Mashito & Mia Takemura)
 • Wendy Wheadon (Keisuke & Mika Nasade)

Gallery