2006: April (Muroto)

Student Delegates (Host Family):

 • Lisa Dempsey (Akihiro & Shinobu Hamawaki)
 • Taylor Ford (Koichi & Chikako Yamashita)
 • Hayley Grivell (Mitsuo & Yuko Shimamura)
 • Alice Kilgour (Satoshi & Masami Miyazaki)
 • Jake Magnusson (Tetsuo & Aya Moriguchi)
 • Christopher Morrison (Norio & Yukari Yamamoto)
 • Danika Mortimer (Narihiko & Chigusa Harayama)
 • Gabrielle Popovic (Takuji & Tokiwa Matsuzawa)
 • Reece Pruis
 • Mallory Smith (Sayo, Taiko & Atsuko Tatebe)
 • Patricia Tassie (Masato & Toshiko Hagino)
 • Benno Thiel (Kosuke & Kiyomi Yamamoto)
 • Kate Wheadon (Ryohei & Yuri Hirota)
 • Tahnee Zippel (Jiro & Machiko Sakai)

Adult Delegates (Host Family):

 • Janine Magnusson (Suga, Kayo & Mie Nakano)
 • Wendy Wheadon (Syouichirou & Mabu Ueno)
 • Neil Wilson (Masahito & Mia Takemura)
 • Julie Wilson (Masahito & Mia Takemura)

Gallery