1997: April (Muroto)

Student Delegates (Host Family):

 • Sarah Duurland (Yasuo & Etsuko Masuyoshi)
 • Riana Haldane (Ryoichi & Mie Matsuda)
 • Damien Harvey Jones (Nobutoshi & Ikuko Komatsu)
 • Philippa Payne (Yukihiro & Hiroka Matsuda)
 • Hayleigh Stenson (Kazuki & Katsumi Tani)
 • Nicholas Whittenbury (Keiko Yoshimoto)
 • Shenara Whittle (Harunori & Yurie Terao)
 • Bradley Williams (Mitsuo & Chiyo Nishimura)
 • Dana Yuskiv (Yoshie & Mieko Yamashita)

Adult Delegates (Host Family):

 • Maurine Hopping (Sadakuni & Machiko Goto)
 • Sonia Re (Kazuya & Fumika Matsumoto)
 • Louisa-Jane Rennie (Yoshifumi & Yasuko Fujisaki)
 • John Ross (Shunpei & Suga Nakano)
 • Don Smith (Masahiko & Sumiko Yoshioka)

Gallery