1995: April (Muroto)

Student Delegates (Host Family):

 • Sarah Eden (Yukiharu & Reiko Uemura)
 • Lindsay Gordon (Shigeru & Noriko Nakamura)
 • Matthew Hansen (Hiroaki & Junko Yamaoka)
 • Tim Hetherington (Shiro & Tamiko Kamei)
 • Matthew McCurry (Takatoshi & Saeko Tsuruwa)
 • Brooke Purdie (Yoshifumi & Yasuko Fujisaki)
 • Kelly Roberts (Nobuki & Yuriko Hosumatsu)
 • Sommer Ross (Koichi & Naomi Taniguchi)
 • Anthea Scharfe (Akira & Sachie Nakata)
 • Chantelle Scharfe (Hidenobu & Yuri Nakano)
 • Peta Smith (Takako Yamada)

Adult Delegates (Host Family):

 • Stephanie Claridge (Misuzu Tokumasa)
 • Lynden Claridge (Misuzu Tokumasa)
 • Danny Gordon (Ryosuke & AsaKo Higashino)
 • Karen Heath (Shigeo & Fumi Nagano)
 • Sheree Stephens (Shunpei & Suga Nakano)

Gallery