2017: April (Muroto)

STUDENT DELEGATES:

 • Mitchell Anderson (Nobuhiro & Yumi Shimada)
 • Brooklyn Binns (Kenzo & Yaeko Morimoto)
 • Meg Casanova (Chiaki Yamamoto)
 • Jye Gower (Jyuugou & Azusa Sakamoto)
 • Chloe Hall (Yoshitoshi & Hiroko Yamasaki)
 • Ben James (Youichirou & Yukari Yamamoto)
 • Charlotte Miller (Koji & Misako Wada)
 • Yasmin Ross¬†(Yoshitoshi & Hiroko Yamasaki)
 • Leanna Santostefano (Hiroshi & Eiko Ueta)
 • Claire Window (Kouji & Yuka Yoshida)

ADULT DELEGATES:

 • Matt Hamnett (Shoji & Teruko Hashimoto)
 • Clare Harris (Rurie Kawabuchi)
 • Chris Mantle (Takashi & Fumi Nakajima)

Gallery