2016: April (Muroto)

Student Delegates (Host Family):

 • Ania Constantinopolous (Yoshitoshi & Hiroko Yamasaki)
 • Eric Deng (Shingen Hatano)
 • Amelia Graham (Yoshitoshi & Hiroko Yamasaki)
 • Alleigh Hamnett (Jyuugou & Azusa Sakamoto)
 • Alex Kerley (Tiasuke & Masami Kubo)
 • Faith Loudoun (Ryuji & Miyuki Kawamoto)
 • James Rudland-Lyon-Green (Shingen Hatano)
 • Jazlyn Miller (Koji & Misako Wada)
 • Abigail Nicholls (Shinya & Sayuri Terauchi)
 • Mikaela Raleigh (Ryuji & Miyuki Kawamoto)

Adult Delegates (Host Family):

 • Danyan Nisbet (Shoji & Teruko Hashimoto)
 • Michael Tarin (Takashi & Humi Kakajima)
 • Elise Watherston (Masato & Toshiko Hahino)
 • Wendy Wheadon (Mabu Ueno)
 • Stacey Wybrew (Rurie Kawabuchi)

Gallery