2014: April (Muroto)

Student Delegates (Host Family):

 • Hannah Burke (Ryuji & Miyuki Kawamoto)
 • Jessica Casanova (Koichi & Keiko Kubo)
 • Eylish Hill (Yui & Risa Ichikawa)
 • Kingsley Krahge (Nobuhiro & Yumi Shimada)
 • Wilkie Lindsay (Siroto & Michi Nishimura)
 • Bonnie Parsons (Kouji & Yuka Yoshida)
 • Taja Sherry (Hiroshi & Eiko Ueta)
 • Jordan Tassell (Masahiro & Nao Aoki)
 • Brook Traeger (Yoichiro & Yukari Yamamoto)
 • Samantha Whillas (Koji & Misako Wada)

Adult Delegates (Host Family):

 • Bambi Britten (Takashi & Fumi Nakajima)
 • Sandi Burke (Shoji & Teruko Hashimoto)
 • Michelle Hilder (Tsuyoshi & Ikuko Kawamura)
 • Jenny Krahge (Yoshitoshi & Hiroko Yamasaki)

Gallery