1995: August (Port Lincoln)

Student Delegates (Host Family):

 • Ayumi Fujihara (Danny & Anne Gordon)
 • Yusuke Goto (Colin & Sharon James)
 • Azusa Hamaguchi (David & Barbara Smith)
 • Masumi Kinoshita (Brendan & Helen McCormack)
 • Junco Komatsu (Brian & Jenny Purdie)
 • Kei Nagaoka (Rodney & Sharon Scharfe)
 • Naho Nishimura (Donald & Janette Roberts)
 • Chigusa Sakamoto (Don & Connie Edmunds)
 • Toshihisa Tarui (Darryl & Sandy Scharfe)
 • Yuka Teramoto (Mike & Beth Stockdale)
 • Yuuji Tsuruwa (Hugh & Valda McCurry)
 • Sachi Uemura (Greg & Sue Eden)
 • Makiko Yamamoto (John & Jannice Ross)

Adult Delegates (Host Family):

 • Kiyoe Aki* (Lynden & Stephanie Claridge)
 • Ryosuke Higashino (Motel)
 • Noriko Komatsu (Sheree Stephens)

* Tour Guide

Gallery