1994: April (Muroto)

Student Delegates (Host Family):

 • Tamara Bailie (Susumu Suzaki)
 • Lauren Blacker (Toyohiro Yamamoto)
 • Alicia Brady (Akimori Komatsu)
 • Moira Casanova (Akira & Sachie Nakata)
 • Rhett Dolphin (Misuzu Tokumasu)
 • Maryse Duurland (Souichi Takei)
 • Fiona Haldane (Kusuo Iwakawa)
 • Chay Haldane (Ryoichi & Mie Matsuda)
 • Simone Hansen (Naohiro Dodo)
 • Kirsty McDowall (Takehiro Ozakii)
 • Angela Murray (Akio Hashimoto / Keusei Yamamoto)
 • Bianka Pickett (Taisaku Hamaguchi)
 • Christopher Schapel (Hiroaki & Junko Yamaoka)

Adult Delegates (Host Family):

 • Darlene Bilney (Shunpei & Suga Nakano)
 • Sister Sally Bohill (Terutoshi Tomioka)
 • Chris Bowman (Shigeo & Fumi Nagano)
 • Sister Josephine Dubiel (Nobuo Shimada)
 • Robyn White (Ryosuke & Asako Higashino)

Gallery